facebook

Avance-keittiöt Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on voimassa 19.05.2018 eteenpäin.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Avance-keittiöt Oy (jäljempänä "Avance" tai "me")

Yhteystiedot:
Avance-keittiöt Oy
1449509-1
Linnapellontie 4-6
24910 Halikko As.
0400-723047
Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostittajilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Toimitusjohtaja Jaakko Peltonen
Avance-keittiöt Oy
Linnapellontie 4-6
24910 Halikko As.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostittajilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Rekisteröidyt

Avancen asiakasrekisteriin on tallennettu tiedot kaikista henkilöistä ja/tai yrityksistä, jotka ovat tilanneet tuotteita Avancelta tai ovat tehneet tarjouspyynnön Avancen valmistamista ja/tai toimittamista tuotteista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esimerkiksi messuilla kerätty lista potentiaalisista asiakkaista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

3.1 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Tilattujen tavaroiden toimittaminen
 • Laskutus
 • Reklamaatioiden käsittely
 • Tuotetakuiden käsittely
 • Palveluistamme ja tuotteistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • Toimitusosoite
  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite: Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
 • Laskutusosoite
  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite: Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Asiakastiedot:

 • Tiedot tilatuista / ostetuista tuotteista ja/tai palveluista
 • Tiedot tarjouspyynnössä tarjotuista tuotteista, palveluista ja niiden hinnoista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen: Avance-keittiöt Oy, Linnapellontie 4-6, 24910 Halikko As. Tai sähköpostitse osoitteeseen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostittajilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

5.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

5.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

5.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

5.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

5.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

5.7 Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

5.8 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Avance-keittiöt Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • K&T Neutech Oy
 • Dropbox Inc.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakastiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään toistaiseksi. Asiakastiedot säilytetään reklamaatioiden ja takuu asioiden käsittelyä varten, sekä helpottamaan mahdollisia lisä- ja täydennystilauksia.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvät tietokannat on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty.

Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin ainoastaan valtuutetuille henkilöille, joilla on oikeutettu tarve käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Saatamme tarpeen tullen tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteeseen säännöllisesti, jotta tulet informoiduksi mahdollisesti tehdyistä muutoksista.